כמה מילים עליי…

אבן היא עוצמה. היא רגש. אישיות בעלת אנרגיה, מסה, צורה ומיקום.חיים משלה.
החיבור שלנו לאבנים זהה לאופן שבו אנו מתחברים לאנשים, לרעיונות, למושגים. כל אבן היא שונה, בדיוק מהמקום הזה טקסטורה, מראה, והערך המוסף
שהיא אבן היא עוצמה. היא רגש. אישיות בעלת אנרגיה, מסה, צורה ומיקום חיים משלה, החיבור שלנו לאבנים זהה לאופן שבו אנו מתחברים לאנשים,
לרעיונות, למושגים כל אבן היא שונה, בדיוק מהמקום הזה טקסטורה, מראה, והערך המוסף שהיא.

שהיא אבן היא עוצמה. היא רגש. אישיות בעלת אנרגיה, מסה, צורה ומיקום חיים משלה, החיבור שלנו לאבנים זהה לאופן
לרעיונות, למושגים כל אבן היא שונה, בדיוק מהמקום הזה טקסטורה, מראה, והערך המוסף שהיא.